Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії

Предыдущая12345678910Следующая

на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті,км

кількість НХР(т) t повітря С0 ↑І Н В Е Р С І Я↑
сірковуглець соляна кислота
швидкість вітру (V)м/сек
0,5 -20 < 0,5
+20 1,35 0,95 0,75 0,65
5,0 -20 <0,5 < 0,5 1,55 1,45 1,05
<0,5 3,05 2,2 1,95 1,85
+20 0,6 5,25 3,2 2,5 2,2
-20 <0,5 2,3 1,75 1,6 1,5
0,6 4,65 3,2 2,75 2,55
+20 1,3 0,9 0,75 0,65 7,95 4,85 3,75 3,15
-20 1,4 1,05 0,95 0,9
2,05
+20 3,25 2,05 1,65 1,45 21,5 12,5 9,35 7,75
-20 2,05 1,55 1,4 1,35 9,5 6,5 5,55 5,1
3,25 2,3 2,05 1.9 18,7 12,4 10,4 9,35
+20 4,85 2,35 2,05 33,3 19,1 14,2 11,7

Таблиця 15

Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії

на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті,км

кількість НХР(т) t повітря С0 І З О Т Е Р М І Я
сірковуглець соляна кислота
швидкість вітру (V)м/сек
0,5 -20 <0,5
+20
+40
5,0 -20 <0,5 0,80 0,70 0,60 0,55 0,50 <0,5
1,30 1,00 0,90 0,85 0,80 0,60
+20 2,15 1,20 1,15 1,00 0,90 0,70
+ 40 2,25 1,45 1,20 1,05 0,95 0,75
-20 <0,5 1,15 0,90 0,75 0,70 0,65 0,60
1,85 1,35 1,30 1,25 1,20 0,90
+20 3,35 2,10 1,70 1,50 1,35 1,00
+40 3,55 2,20 1,80 1,55 1,40 1,05
-20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,55 1,90 1,70 1,60 1,55 1,40
0,65 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5,00 3,45 2,95 2,75 2,65 2,05
+20 1,35 0,95 0,75 0,70 0,60 0,45 8,75 4,50 4,10 3,40 3,05 2,30
+40 1,45 1,00 0,85 0,75 0,65 0,50 9,35 5,60 4,30 3,60 3,20 2,40
-20 0,65 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3,90 2,80 2,40 2,25 2,15 2,05
1,35 1,00 0,90 0,85 0,80 0,60 7,45 5,30 4,45 4,05 3,80 2,85
+20 1,95 1,30 1,05 0,90 0,85 0,65 12,4 7,90 6,00 5,00 4,20 3,20
+40 2,10 1,40 1,15 1,05 0,95 0,70 14,1 8,30 6,35 5,25 4,50 3,40

Таблиця 16Глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря у разі аварії

на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті,км

кількість НХР(т) t повітря С0 ↓ К О Н В Е Н Ц І Я↓
сірковуглець соляна кислота
швидкість вітру (V)м/сек
0,5 -20
+20
+40
5,0 -20 <0,5
+20 1,20 0,85 0,70 0,60
1,30 0,95 0,80 0,70
-20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,95 0,65 0,5 <0,5
+20 1,7 1,15 0,95 0,85
+40 1,8 1,2 1,9
-20 1,4 1,05 0,95 0,90
2,6 1,75 1,65
+20 4,7 2,9 2,3
+40 2,35 2,05
-20 <,5 <,5 <,5 <,5 1,5 1,4 1,3
0,5 <,5 <,5 <,5 2,9 2,45 2,25
+20 0,7 0,55 <0,5 6,9 4,9 3,30 2,80
+40 1,25 0,9 0,7 0,6 7,3 4,45 3,45 2,90

Таблиця 20

Перекладні коефіцієнти для різних видов НХР

Для визначення глибини розповсюдження хмари забрудненого повітря

У разі аварії на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті

N з/п вид НХР Коеффіцієнт (рахується відносно глибини розповсюдження хлора)
1 Анілін 0,01
2 Вініл хлористий 0,01
3 Водень фтористий 0,31
4 Водень ціаністий 0,97
5 Дивініл 0,01
6 Диметиламін 0,24
7 Етиленхлорангідрид 0,12
8 Етилмеркаптан 0,22
9 Етилхлорангідрид 0,12
10 Метиламін 0,24
11 Метил хлористий 0,06
12 Нітрил акрилової кислоти 0,79
13 Нітробензол 0,01
14 Окисел етилену 0,06
15 Окисли азоту 0,28
16 Олеум 0,08
17 Стирол 0,02
18 Тетраетилсвинець 0,08
19 Фурфурол 0,01
20 Фосген 1,14

Таблиця 21

Час випарювання (часвражаючої діїджерела забруднення)

для деяких НХР,годин

Nз/п найменування НХР Vм/с Х А Р А К Т Е Р Р О З Л И В У
«вільно» «у піддон»
Н = 0,05 м Н = 1 м Н = 3 м
температура повітря, градусів С0
-20 -20 -20
хлор ←1,5→ ←1,12→ ←0,9→ ←0,75→ ←0,65→ ←0,4→ ←23,9 ←18 ←14,3 ←12 ←10,2 ←6 83,7 62,9 50,1 41,8 35,8 20,9
аміак ←1,4 ←1,05 ←0,82 ←0,68 ←0,58 ←0,34 ←21,8 ←16,4 ←13,1 ←10,9 ←9,31 ←5,45 76,3 57,4 45,7 38,2 32,6 19,1
сірчистий ангідрид ←1,5 ←1,12 ←0,9 ←0,75 ←0,64 ←0,38 47,8 23,9 14,3 10,2 83,6 62,8 41,8 35,7 20,9
2,24 36,9
1,8 28,6
1,5 23,9 83,6
1,3 20,4 71,4
0,75 41,8
сірководень ←1,15 ←0,86 ←0,7 ←0,6 ←0,5 ←0,3 ←18,4 ←13,8 ←11 ←9,2 ←7,85 ←4,6 64,3 48,3 38,5 32,2 27,5 16,1
сірковуглець 15,0 7,52 3,00 1,43 48,1 22,9 80,2
11,3 5,65 2,26 1,08 90,5 36,2 17,3 60,3
9,00 4,50 1,80 0,86 72,0 28,8 13,7 48,1
7,52 3,76 1,50 0,72 60,1 24,1 11,5 84,2 40,1
6,42 3,21 1,28 0,61 51,4 20,6 9,80 72,0 34,3
3,80 1,90 0,75 0,40 60,2 30,1 12,1 5,75 24,1 20,1
соляна кислота 28,5 9,50 2,85 1,80 45,7 28,6 99,8
21,5 7,15 2,15 1,35 34,3 21,5 75,1
17,1 5,70 1,70 1,10 91,1 27,4 17,1 95,7 59,8
14,3 4,75 1,45 0,90 76,1 22,8 14,3 79,9 50,0
12,2 4,10 1,25 0,80 65,0 19,5 12,2 68,3 42,7
7,10 2,40 0,70 0,45 38,1 11,4 7,15 40,0 25,0
хлорпікрин 42,5 14,3 біля року
31,2 10,8
82,8 24,9 8,60
69,1 20,8 7,15 33,16
59,1 17,7 6,15 97,9
34,6 10,4 3,60 57,2
формальдегід 1,20 19,2 67,2
0,90 14,5 50,5
0,72 11,5 40,2
0,60 9,60 33,6
0,51 8,20 28,7
0,30 4,80 16,8

ПРИМІТКИ*


7698868342061739.html
7698907139452753.html
    PR.RU™