Тема 5. Службова кар’єра: проходження державної служби

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

На 2016-2017 н.р. з курсу

«Державна служба в Україні»

Для Інституту національного та міжнародного права

(магістри, 5 курс, національне право, д.ф.н.)

Викладач: к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та державного правління Березовська Світлана Віталіївна

Заняття 1:

Тема 1. Теоретико-правові основи державної служби

1.Публічна служба: поняття, особливості та види.

2. Державна служба як вид публічної служби: сутність, принципи, завдання та функції.

3. Види державної служби.

4. Правове регулювання публічної та державної служби.

5. Поняття та ознаки державно-службових відносин.

Заняття 2:

Тема 2. Посада державної служби, державний службовець: сутність та правові основи. Управління державною службою.

1. Поняття, ознаки, правове регулювання та категорії посади державної служби.

2. Поняття «посадова особа» і «службова особа» та їхні ознаки. Поняття та види державних службовців.

3. Сутність, правові основи та система управління державною службою.

4. Кабінет Міністрів України як орган управління державною службою.

5. Правовий статус Національного агентства з питань державної служби України. Його територіальні органи.

6. Комісія з питань вищого корпусу державної служби: повноваження та організація роботи.

7. Керівник державної служби в державному органі.

8. Служба управління персоналом державного органу.

Тема 3. Правовий статус та дисципліна державного службовця.

1. Основні права та обов’язки державного службовця.

2. Захист права на державну службу. Декларування доходів державних службовців.

3. Порядок оплати праці: групи оплати праці та схема посадових окладів державних службовців, надбавки, доплати та премії.

4. Соціально-побутове забезпечення державних службовців.

5. Режим державної служби. Правове регулювання часу відпочинку державного службовця.

6. Сутність службової дисципліни.

7. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни.

8. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни.

Заняття 3:

Тема 4. Порядок вступу та призначення на державну службу

1. Сутність вступу на державну службу. Право на державну службу.

2. Умови та порядок вступу на державну службу, правообмеження при вступі.

3. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.

4. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. Конкурсна комісія. Повторний конкурс.

5. Порядок призначення на посаду державної служби. Обмеження щодо призначення на посадуТема 5. Службова кар’єра: проходження державної служби

1. Поняття і структура проходження державної служби. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу.

2. Строкове випробування та випробування у державній службі.

3. Просування державного службовця по службі. Ранги державних службовців.

4. Переведення державних службовців. Службове відрядження

5. Особова справа державного службовця. Стаж державної служби.

6. Оцінювання результатів службової діяльності

7.Професійна підготовка державних службовців: поняття, мета, принципи, правове регулювання та організаційні засади.

Заняття 4:


7700232775124180.html
7700322432238166.html
    PR.RU™