Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому ЗаконіЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними

Закон введено в дію з дня опублікування - 7 березня 1995 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 15 лютого 1995 року N 63/95-ВР)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 8 липня 1999 року N 863-XIV,
від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
від 11 липня 2003 року N 1130-IV,
від 22 грудня 2006 року N 530-V

Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов'язань визначає систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також визначає права і обов'язки юридичних осіб і громадян у зв'язку із застосуванням цього Закону.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 08.07.99 р. N 863-XIV,
у редакції Закону
України від 22.12.2006 р. N 530-V)

наркоманія - психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

(абзац третій статті 1 у редакції
Закону України від 22.12.2006 р. N 530-V)

особа, хвора на наркоманію, - особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз "наркоманія";

(абзац четвертий статті 1 у редакції
Закону України від 22.12.2006 р. N 530-V)

незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин - вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами - умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

медичний огляд - амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп'яніння;медичне обстеження - обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу "наркоманія";

наркологічні заклади - заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу;

добровільне лікування - лікування наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

примусове лікування - лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і порушує права інших осіб;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування - умисне невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами;

тяжкий психічний стан чи психічний розлад - стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам'яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.


7750497180500614.html
7750542370550618.html
    PR.RU™