Завдання 17. Облік процесу формування фінансових результатів діяльності підприємства і розподілу прибутку

Предыдущая78910111213141516171819202122Следующая

Мета –засвоїти порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій формування фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства та від надзвичайних подій, розподілу отриманого підприємством прибутку.

1. Відкриємо синтетичні рахунки бухгалтерського обліку:

Дт Кт Дт Кт
Оборот по Дт - Оборот по Кт - Оборот по Дт - Оборот по Кт -

Дт Кт Дт Кт
Оборот по Дт - Оборот по Кт - Оборот по Дт - Оборот по Кт -

2. У Журналі реєстрації господарських операцій за звітний місяць (табл. 33) визначимо кореспондуючі рахунки за наведеними операціями.

Таблиця 33

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку процесу формування результатів діяльності підприємства і розподілу прибутку за звітний період 200_р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондую­чі рахунки
Дебет Кредит
Відображено збільшення фінансового результату від основної діяльності підприємства: на суму доходу від реалізованої готової продукції на суму доходу від реалізації іноземної валюти Всього: Відображено збільшення результатів фінансових операцій підприємства: на суму доходу від спільної діяльності на суму відсотків, отриманих за придбаними облігаціями Всього: 18000 5000
Відображено збільшення результатів іншої звичайної діяльності підприємства на суму доходу від реалізації об’єкту основних засобів Відображено збільшення результату надзвичайних подій, на суму відшкодування витрат, яка надійшла раніше на поточний рахунок підприємства від сторонньої організації, на попередження втрат від надзвичайних подій Відображено зменшення фінансового результату від основної діяльності підприємства: на суму собівартості реалізованої готової продукції на суму собівартості реалізованої іноземної валюти Всього: Відображено зменшення результату фінансових операцій підприємства на суму витрат, пов’язаних з користуванням кредитами банку Відображено зменшення результату іншої звичайної діяльності підприємства на суму остаточної вартості реалізованого об’єкту основних засобів Відображено зменшення фінансових результатів підприємства на суму адміністративних витрат звітного місяця Відображено зменшення фінансових результатів підприємства на суму здійснених у звітному місяці витрат на збут продукції Відображено зменшення фінансових результатів підприємства на суму нарахованого у звітному місяці податку на прибуток (суму визначити виходячи з величини отриманого прибутку та діючої ставки податку, %) Відображено закриття рах.79 “Фінансові результати” (суму визначити) У зв’язку зі змінами в статуті підприємства відображено внесок нерозподіленого прибутку в статутний капітал підприємства Відображено нарахування дивідендів власникам підприємства у відповідності з їх долею в статутному капіталі Відображено нарахування премій за випущеними підприємством облігаціями По закінченню звітного року відображено закриття рах. 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” (суму визначити) 176403. Відкриємо рахунки бухгалтерського обліку:

Дт Кт Дт Кт
Оборот по Дт - Оборот по Кт - Оборот по Дт - Оборот по Кт -

Дт Кт Дт Кт
Оборот по Дт - Оборот по Кт - Оборот по Дт - Оборот по Кт -

Дт Кт Дт Кт
Оборот по Дт - Оборот по Кт - Оборот по Дт - Оборот по Кт -

4. Складемо оборотні відомості за субрахунками до синтетичних рахунків 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і 79 «Фінансові результати».

Таблиця 34


7798394790360099.html
7798465736415054.html
    PR.RU™