КИТАЙЦИТЕ ЩЕ ДОЙДАТ ДО УРАЛ

Славочка каза, че «сатаната иска да разпали на нашата планета световна война между мюсюлманите и християните. Но Бог няма да допусне тази война. Ще се наложи християните и мюсюлманите да се обединят, защото ще се надигнат будистите». Слава каза, че Русия ще бъде нападната от Китай, и ще ни се наложи да воюваме с китайците. Той разказа как ще назрява тази война. Отначало Русия ще се «сприятели с Америка». После, американците – Славочка каза това на своя прост детски език – «ще се задирят с китайците. Когато китайците се ядосат и бъдат на границата на войната с американците – американците в последния момент ще се уплашат и ще подбудят Китай срещу Русия. И Китай ще тръгне на война с Русия». Преди самата война с Китай, нашата армия ще бъде разложена. Славочка така и каза: «Преди войната с Китай ще разложат армията ни, тя ще бъде слаба, цялата военна техника ще бъде в плачевно състояние и за китайците няма да бъде никакъв проблем да се справят с нея».

Славочка каза, че «китайците внезапно ще превземат всичко. Те ще влязат така бързо и тихо, че никой нищо няма да чуе». Аз го попитах: «Тихо – като по пантофи?» А той каза: «Като по пантофи». По думите на отрока – войната с Китай ще бъде много бърза и китайците спокойно ще влязат при нас, като на своя територия, защото те имат свои пророчества, а нашата територия (бившата империя на Чингис хан) те смятат за своя. Превземането на територията ни ще стане много бързо. Славочка каза: «Китайците ще направят десант. Вие ще се събудите сутринта, ще погледне-те през прозореца – а там ще има китайци, през другия прозорец – също ще има китайци, навсякъде ще има китайци». Някъде на места ще се водят кръвопролитни боеве, някой ще се опитва да им се съпротивлява, но в повечето случаи те леко и почти без бой ще влязат при нас и много бързо ще завземат нашата територия чак до Урал. Северните райони китайците няма да засегнат – главно ще пострадат тези райони, където сега прокарват пътища. Славочка каза, че ще има ожесточени боеве при Екатеринбург, на Далечния Изток също на места ще има силни боеве, а Чебаркул ще превземат без бой. Славочка каза, че «в Чебаркул китайците ще направят десант. А преди това тук ще се проведат съвместни учения, и китайците ще познават всеки храст». Така че в Чебаркул – Слава каза – ще има китайци.

Славочка каза, че китайците ще извършат много злини и ще покажат голяма жестокост към нашето население. Слава беше интелигентно момче и никога никого не наричаше с тежки думи. Но когато той погледна, какво ще сторят китайците с нашето население, той не издържа и каза: «У-у-у диви хора!» Аз много се учудих на това, но Славочка точно така (Бел. ред. - „косые” ) нарече китайците за тяхната жестокост. Слава каза, че китайците ще пролеят много кръв. Те ще убиват почти всички мъже и ще стерилизират момчетата. Славочка каза, че ще убият толкова много мъже, че «даже като свещеници ще служат жени». Аз така се удивих на това и попитах: «Как може така? Жена-свещеник? Това не може да бъде – аз не бих могла». А той се усмихна и каза: «Би могла, мамичко». Славочка каза, че китайците ще преустроят православните храмове и мюсюлманските джамии по будистки маниер: вътре ще поставят статуи на Буда, покривите ще направят със завити нагоре корнизи, като в Китай, а долу, пред входа ще положат изображение на дракон. И този дракон, вместо камбана – ще издава протяжен звук (Славочка даже се опита да ми възпроизведе този звук) за да вика народа на поклонение към Буда. Те насила ще докарват народа в тези преустроени будистки храмове, за да се поклонят на Буда, а който се съпротивлява – «ще обесват за предупреждение на останалите пред входните врати – особено свещениците». Славочка така и каза: «Всички съпротивляващи се ще бъдат убити или обесени веднага. Ще се пролее твърде много кръв». Китайците няма да се церемонят с никого – който не се поклони на Буда – веднага ще бъде убит. За тях ще е все едно кой стои пред тях – мюсюлманин или християнин – те никого няма да пощадят. И затова, сега, когато аз виждам, как строят нови храмове – това мен никак не ме радва, защото аз зная пророчеството на Славочка за тези нови храмове. Китайците ще сторят много зло на нашия народ. Така че – тези хора, които по своята наивност чакат китайците и си мислят, че те ще ни помогнат в нещо – дълбоко се заблуждават.Славочка каза, че когато китайците дойдат до Урал, ще почувстват апетит и ще поискат да продължат нататък. И тогава – Славочка каза – американците, за пръв път в света, ще приложат срещу китайците ново психотронно оръжие, което въздейства само на тази раса, и ще ги прогонят обратно вкъщи. Но действието на това оръжие – по думите на отрока – ще бъде такова, че даже у тях си, в Китай те вече никога няма да могат да бъдат нормални. Славочка каза, че попадналите под въздействието на това оръжие китайци ще се държат всички еднакво: те вкъщи си ще се стараят да се скрият в най-тъмното място, и постоянно ще треперят от ужас. И този ужас ще остане завинаги у тях – по думите на отрока – никога вече няма да «влезнат в себе си». Славочка каза, че такова оръжие е приготвено за всяка раса, но за първи път ще го използват срещу китайците и това ще направят американците, защото, според думите на отрока, те ще имат свои интереси за сметка на китайците.

Славочка каза, че Бог ще накаже китайците за всички техни злодеяния. В Китай ще се случат две най-силни катастрофи. Слава каза, че отначало при тях ще започне да се движи земята: две земни плочи ще започнат да се движат и шевът между тези плочи ще се разкъса, и ще се появи огромна пукнатина в земната кора «до самата преизподня». Славочка така и каза, че «точно под тези плочи ще се отвори бездната – и ще се открие преизподнята…» По думите на отрока – това ще бъде «най-голямата катастрофа на планетата», а пукнатината в земята ще бъде – «най-дълбоката в света – до самата преизподня». В тази пукнатина ще пропадне много народ. И тази пукнатина – по думите на Славочка – вече няма да се възвърне назад – тя така и ще остане. Славочка каза, че «тази пукнатина ще премине през целия Китай – тоест, така ще се получи, че този провал ще бъде през цялата им страна. Още Слава каза, че «китайците имат свои китайски пророчества, и те знаят за тази опасност. Затова искат по-бързо да се махнат от тази територия, защото там много хора ще загинат». Но редом с тази, най-дълбока в света пукнатина, в Китай, ще се случи още една, втора катастрофа – огромно изтичане на радиация (отрокът каза, че това няма да е взрив, защото за взрива всички веднага биха узнали, той каза, че «в Китай ще стане най-силното изтичане на радиация». Прозвуча именно тази дума «изтичане»). Славочка каза, че някъде в центъра на Китай, в един много голям град (едва ли не в Пекин?) ще стане такова огромно изхвърляне на радиация, че – по думите на Славочка – «те, ще замрат от ужас!» Китайците отначало няма да кажат на никого за това и ще се опитат всичко това да скрият от обществеността, и ще направят всичко зависещо от тях, само и само светът да не научи за тази радиационна катастрофа. Но те няма да успеят да се справят с нея, защото – по думите на отрока – «това няма да бъде по силата на човечеството въобще». Тоест – това ще бъде такава катастрофа, с която не само отделна страна, но и цялото човечество няма да може да се справи. И Славочка каза: «Ще ме вземат, мамичко, тайно от тебе, на самолет в Москва (както аз разбрах – той в това време ще бъде вече в Москва), и за кратко време ще ме докарат в Китай, и ще ме поставят в епицентъра на тази радиация - с надеждата, че аз ще им помогна. Но аз няма да им помогна – няма воля от Бога». И те ще бъдат принудени да съобщят на целия свят за това, че у тях е станала такава катастрофа. Така Господ ще ги накаже за тези злодеяния, които те сътвориха в Русия с нашия народ. И Славочка няма да им помогне. Господ няма да позволи. Той така и каза: «Аз няма да им помогна, понеже няма воля от Бога».

ДОПЪЛНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ КЪМ ГЛАВАТА: «КИТАЙЦИТЕ ЩЕ ДОЙДАТ ДО УРАЛ»

«И Китай ще тръгне на война с Русия»


7824354473330795.html
7824394515862240.html
    PR.RU™